OLIVA/ROVIRA Assessoria i serveis, SL. més de 20 anys al teu costat

OLIVA / ROVIRA Assesoria i serveis, S.L. neix de l'experiència acumulada per Assessoria Rovira, SL. situada a Vilafranca des de 1996. Avui en dia, som una empresa de serveis consolidada i especialitzada en l'assessorament de particulars, autònoms i petites i mitjanes empreses.

OLIVA/ROVIRA Assessoria i serveis, SL.: área laboral

Àrees de treball

Amb una marcada orientació al client, les seves principals àrees de treball són la fiscalitat, la comptabilitat, els serveis laborals, la gestoria administrativa, les auditories i els assumptes legals. Tots aquests anys de treball ens han permès arribar a ser una assessoria reconeguda a la comarca.

OLIVA/ROVIRA Assessoria i serveis, SL.: área fiscal

Consultoria

Actualment, la professionalització del teixit empresarial i la competitivitat fan que les consultories estratègiques, financeres, comercials i operacionals siguin serveis de valor afegit, tant per al petit emprenedor, com per a les empreses familiars consolidades. En aquest sentit, comptem amb els recursos suficients per donar resposta a totes les necessitats dels nostres clients. L'acurada cooperació entre les diferents àrees de l'empresa i els col·laboradors externs assegura un resultat global excel·lent.

OLIVA/ROVIRA Assessoria i serveis, SL.
més de 20 anys al teu costat

Els nostres serveis


Comptable

Actualment, són poques les empreses que assumeixen directament la seva pròpia comptabilitat. Des de la nostra experiència, i adaptant-nos sempre a les necessitats dels clients, estem en disposició de presentar de manera immediata i en qualsevol moment l'estat comptable de la seva economia. Al final dels períodes assenyalats,
...
confeccionem les liquidacions dels seus impostos i presentem els llibres i resultats en el Registre Mercantil.

Fiscal

Tant les persones físiques, com les jurídiques estan sotmeses a un règim impositiu. A OLIVA/ROVIRA plantegem als nostres clients totes les opcions fiscals possibles per escollir conjuntament aquella que optimitzi els seus interessos, i els representem davant de l’Administració Tributària.
...
A les nostres empreses les hi calculem els impostos i liquidacions periòdicament (IRPF, Impost de Societats, Renta i Patrimoni, IVA, etc.). Als clients particulars, a més, els hi presentem les xifres relacionades amb l’Impost de Transmissions, Successions i Donacions, i d’altres beneficis fiscals com la planificació financera (fons de pensió, inversions, etc., també sotmesos a un règim tributari propi).

Laboral

Les obligacions laborals són una de les majors preocupacions dels nostres clients, i amb raó. Cal estar ben informat abans de prendre qualsevol decisió referent als contractes de treball, els convenis, a qualsevol tràmit davant de l’INEM o el SOC, a la mobilitat, a les indemnitzacipns, als accidents, als expedients de regulació, als acomiadaments disciplinaris i objectius,
...
a les quotes a pagar a la Seguretat Social, als grups professionals, als permissos de treball, a les excedències o a les vacances. És imprescindible conèixer aquests conceptes per defensar de la millor manera possible els drets i deures de les parts implicades, així com fer prevenció dels riscos existents i la possibilitat de minimitzar-los.

Jurídic i mercantil

Els nostres experts estan preparats per donar una opinió profunda i detallada de cada cas en els àmbits penal, mercantil i civil. Fruit de l’experiència i el coneixement dels nostres clients, empatitzem amb ells i busquem la resposta més beneficiosa per a les seves inquietuds.
...
Coneixem la llei, les costums i la jurisprudència per aconsellar als empresaris i emprenedors sobre el marc legal. Els acompanyem en l’elaboració de contractes comercials, de distribució, associatius, de compra i venda i de garantia. Ens encarreguem del manteniment dels llibres davant dels registres legals oportuns.

Assesorament financer

Amb nosaltres, els clients poden comptar en tot moment amb una visió estàtica i dinàmica dels estats financers de la seva empresa. Mitjançant un seguiment continu dels mateixos, analitzem els punts forts i febles dels seus departaments o àrees de negoci per potenciar o corregir allò que sigui necessari.
...
A més, aportem solucions de finançament quan sigui possible i establim pautes de control de tresoreria.

Consultoria externa

Oferim als nostres clients serveis de consultoria externa enfocada a la internacionalització, el màrqueting, les vendes i la consultoria estratègica. Aquests serveis poden ser oferts externament per professionals amb experiència en cada sector. D’aquesta manera, s’avalua la millora dels processos interns com a actius revaloritzadors.

Habitatge

Tenim convenis de col·laboració amb diferents plataformes que ens permeten dinamitzar els processos de canvi de propietat o residència. Tanmateix, acompanyem els nostres clients durant tot el procés.

Herències

La nostra experiència ens permet aconsellar als nostres clients sobre la manera més convenient de procedir i li possibilitem l’ajuda i l’acompanyament necessaris davant dels problemes i dubtes que es plantegen davant d’una successió.

Sobre nosaltres

OLIVA/ROVIRA Assessoria i serveis, SL. és una assessoria de Santa Margarida i els Monjos amb més de 20 anys d’experiència a Vilafranca. Està especialitzada en l’assessorament personalitzat a particulars, autònoms, petites i mitjanes empreses.

Contacte

Oficina
Avgda. Catalunya, 20 - 08730 Santa Margarida i els Monjos

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la teva navegació, pots veure la política de cookies, aquí. Si continues navegant les estàs acceptant.